De 5 Rytmer

”Gud respekterer os, når vi arbejder, men elsker os når vi danser”
                                                                                       Gammelt sufi-ordsprog

De 5 rytmer er bevægelse som spirituel praksis og er udviklet af den amerikanske danserinde og bevægelsesterapeut Gabrielle Roth, som kursusformen er inspireret af. Citatet ovenfor stammer fra en af hendes bøger.

De 5 rytmer er en forløsende, transformerende og ekstatisk bølge-dans, som bevæger os fra inerti til ekstase. Ekstase forstået som det at være fuldstændig levende og helt i kontakt med vores essens.

Essensen er det virkelige i os, vores oprindelige, iboende natur, et altid levende nærvær. Har vi kontakt til vores essens, åbner hjertet sig i glæde, taknemmelighed, kærlighed og medfølelse.

Se endvidere Essens og nærvær for en nærmere beskrivelse af dette.

Samtidig med, at vi danser rytmerne for at vække vores grundlæggende natur, smidiggøres krop, intuition og fantasi. Dansen vækker vores livsenergi og hjælper os til at slippe de kropslige, sindslige og spirituelle begrænsninger, som forhindrer os i en dybere essens-kontakt. Dansen er således både afspænding og meditation, giver energi og virker helbredende på splittelsen mellem krop og sjæl.

Vejen til ekstase går igennem bevidsthedens fem lag – fem niveauer som vores energi naturligt flyder igennem fra den rene fysiske eksistens til det højeste spirituelle potentiale.

Hver af de 5 rytmer har en særlig lære:

Flydende (Yin) lærer os at være flydende, levende og modtagelige.
Staccato (Yang) lærer os at definere os selv, blive præcise og sige til og fra.
Kaos (forening af Yin/Yang) lærer os at opløse fastløste og stivnede mønstre.
Lyrisk lærer os at integrere alt nyt – og at glæde os over det.
Stille lærer os at være fredfyldte og tilfredse over vores nye visdom.

De 5 rytmer er uløseligt forbundet med naturens rytmer og med dagligdagens rytmer, og at danse dem hjælper os til at forstå underliggende mønstre så essensen og essensens kvaliteter bliver mere tilstedeværende i vores daglige liv.

Hver enkelt rytme har sine forhindringer og sine potentialer, ligesom der til rytmerne er knyttet 5 følelser, 5 ”skygger”, 5 elementer, 5 dyr, 5 kreativitetsformer og 5 lag af bevidsthed. Alt efter, om det er en enkelt danseaften eller et længerevarende kursus, inddrages et eller flere af disse aspekter i undervisningen.

De 5 rytmer er en vigtig praksis på Essens- og nærværskurserne.

Kurser, grupper og enkeltstående arrangementer i De 5 rytmer kan bestilles. Ring eller mail for nærmere oplysninger.