Drømmearbejde

Drømme kan ses som meddelelser fra det ubevidste og drømmetydning som et redskab til at få indsigt heri.
Ved at arbejde bevidst med dine drømme får du øje på ubevidst og fortrængt materiale, der binder og styrer dit liv, så kontakten til din essens mistes.
Bevidstgørelse af drømmene kan skabe dybtgående forandringer i dit liv – en opvågen til et intensiveret nærvær og en øget essenskontakt.

C.G.Jung og Jes Bertelsen danner det teoretiske grundlag for undervisningen i drømmearbejde.
Jes Bertelsen, A.H.Almaas m.fl. er inspirationskilder til kreative, psykologiske og meditative metoder til drømmearbejdet.

C.G. Jung kalder den udviklingsproces, som drømmene arbejder på at fremme, for individuationsprocessen. Målet med den er realiseringen af Selvet, som er menneskets inderste kerne og totalitet.
Jung anskuer psyken som bygget op af 3 lag: bevidstheden, det personlige ubevidste og det kollektive ubevidste.
Arketyperne er det kollektive ubevidstes egentlige indhold og kan ses som nedarvede forestillings-muligheder, der er mere eller mindre det samme i alle individer.
Individuationsprocessen er den bevidste rejse ned igennem psykens forskellige lag og integrering af de til lagene hørende arketyper: Jeget, Skyggen, Animus/Anima, Visdommen og Selvet.

Jes Bertelsen udvider Jungs forståelse af drømmetydning ved også at se drømme som udtryk for energetiske strukturer. Herved kombinerer han østlig og vestlig viden.
Har man viden om det menneskelige energisystems opbygning med auraens forskellige lag og chakraernes fysiske, psykologiske og symbolske betydning, kan denne viden bruges i måden at forstå og arbejde med sine drømme på.

A.H.Almaas’ essens-forståelse og essens-metoder er vigtige for at trænge dybere ind i en drøms psykologiske og spirituelle kerne.

Se Essens og nærvær for mere information om dette.

Se Meditation for mere information om dette.

Drømmearbejde er en vigtig del på Essens- og nærværskurserne.

Drømmegrupper
At arbejde med drømme i en gruppe kan være utroligt givende og inspirerende, idet flere personers engagement i den enkelte persons drøm kan hjælpe til en større perspektivering og nuancering af drømmen.
Er man i en drømmegruppe over længere tid, bliver man opmærksom på drømmenes kontinuerlige og organiske forløb, og man lærer efterhånden at tolke sine drømme på egen hånd.

I grupperne tages der udgangspunkt i deltagernes egne drømme.
For at åbne og forstå den enkelte drøm og for at lære, hvordan drømme kan inddrages som en brugbar vejviser i det daglige liv, arbejdes der med metoder af kropslig, psykologisk, kreativ og meditativ art samt med essens-baserede metoder.
Drømmegrupper oprettes ved henvendelse af minimum 8 personer.

Individuel drømmearbejde
Se Individuelle sessioner for nærmere information