Kategori: Nyheder

Kreativitet har altid været et vigtigt element i min undervisning.

Som noget nyt er jeg startet med at lave workshops om kreativitet på arbejdspladser. Første gang var i foråret 2015 på Vejdirektoratets aktivitetsdage i Vejle. Her lavede jeg 2 workshops a 1,5 times varighed, hvor vi lavede kreative øvelser af forskellig slags. Disse øvelser er altid tilpasset den enkelte virksomhed og workshoppen kan naturligvis være af længere varighed. At arbejde med kreativitet på en arbejdsplads giver ny inspiration og glæde ind i arbejdslivet og arbejdsfællesskabet.

Det kan også være egentlige kurser, som en gruppe bestiller. Her arbejder vi dybere, dels med at lytte ind i den bagvedliggende almene grundkreativitets skabelsesproces, og dels med vores specifikke kreative evner og udtryk. Og vi kan eksperimentere med forskellige kreative formdannelser som fantasirejser, drømmearbejde, dans, musik, tegning, historiefortælling og andet, der spontant dukker op.

Nyheder