Essens og nærvær

At have kontakt til sin essens og sit nærvær er kernen i al selvudvikling og spiritualitet.

Bagved personlighedens snævre begrænsninger er der et højere aspekt af bevidstheden: den spirituelle dimension, som er menneskets egentlige natur eller essens – et altid levende nærvær.

Kontakten til den spirituelle dimension – essensen – forstyrres ofte ved, at
bevidstheden er bundet i fortidens smerter og traumer og i bekymringer og håb for fremtiden.
Ved at frigøre os fra gamle og fastlåste mønstre fra fortiden og slippe forestillinger og forventninger om fremtiden kan vi åbne hjertet, opdage nye muligheder for indre vækst og øge essenskontakten.

Essens- og nærværstræning er en vej til indre virkeliggørelse, hvor arbejdet med psykologisk forståelse integreres med spirituel essensbevidsthed.
Det er en vej til at komme fri af sindets snævre begrænsninger for at vågne til et intensiveret nærvær, en øget essenskontakt og til realisering af essensens kvaliteter: glæde, taknemmelighed, venlighed, medfølelse, empati mm.
En bevægelse fra indre tomhed til essentiel fylde.

Selvudvikling er en nødvendig forudsætning for spirituel udvikling, idet personlige problemer og frustrationer er hindringer for at nå til højere lag af bevidsthedens muligheder.

Hvem er Jeg?

Inspirationen jeg har fra den jamaicanske mystiker Mooji, som formidler den indiske Advaita-lære (ikke dualisme) er en væsentlig del af essens/nærværs træningen.

Læs mere om dette under Meditation.


Essens- og nærværs forløb

Ønsker du at arbejde i dybden med essens- og nærværstræning er dette forløb en mulighed.
Kursusforløbet har kørt i 10 år med 4 årlige weekendkurser med forskellige temaer.
Fra 2013 med 3 årlige weekendkurser og et 3-4 dages stilheds-retreat.

Forudsætning: Nogen erfaring med selvudvikling og meditation. Optagelse på kurset sker efter mail- eller telefonkontakt med mig.

Af tidligere temaer har der bl.a. været: Krop, Livsenergi (Qi), Natur, Drøm, Instinkter, Spiritualitet, Viljestyrke, Selvbilleder, Superegoet, Stemmen, Hjertet, Empati, Døden, Tillid, Stilhed, Hjertets længsel, Jeg-Huset, Transcendens, Kreativitet, Skyggen, Animus/Anima, Selvet, Det som hjertet ved, At begynde hvert øjeblik, Meditativ fordybelse, Healing – ud fra Bok Moores principper.

Temaerne vælges sammen med deltagerne.

Inquiry er den centrale praksis i essens- og nærværstræningen. Det er en åben og fordomsfri spørgeteknik for at udforske og forstå vores umiddelbare oplevelser og opdage de forhindringer og vanskeligheder, der forhindrer os i en dybere essenskontakt.
I Danmark er Inquiry mest kendt igennem den spirituelle lærer A.H. Almaas’ banebrydende essens-arbejde.

Self-Inquiry-Meditation er en meditativ undersøgende process, hvor vi bl.a. undersøger de begrænsninger, der forhindrer os i at være i vores essens.

Se Meditation for mere information om dette.

Meditationer af forskellig karakter, der støtter den dybtgående essens-process.

Se Meditation for mere information om dette.

Drømmearbejde for yderligere at bevidstgøre og frisætte fortrængt stof, som ligger bundet i det ubevidste og skygger for essenskontakten.

Se Drømmearbejde for mere information om dette.

Kropslige- og energetiske bevægelsesmetoder for med elementer fra De 5 rytmer, Qi Gong mm at arbejde med kroppen og livsenergien (Qi) som broer til essensen.

Se De 5 rytmer for mere information om dette.

Se Qi Gong for mere information om dette.

Psykodynamiske metoder for med elementer fra bl.a. Gestaltterapien at komme i direkte dialog med ubevidste gestalter.

Kreative- og mundtlige metoder for at synliggøre og udtrykke de indre processer.

Hjemmearbejde for at integrere essensarbejdet i hverdagen.
Deltagerne mødes én gang i mellem hvert kursus og praktiserer Inquiry og meditation ud fra et givent oplæg.

———-

ESSENS- OG NÆRVÆRSGRUPPE

Temaer og datoer: Se Kurser