Jyllands Posten 5. maj 2006

Artikel af journalist Charlotte Frost Andersen

Gymnastik med omtanke

Charlotte Frost Andersen beskriver en eftermiddag, hvor projektet Livsstilscafé over 5 dage underviser ældre borgere i alderen 65+ i at holde balancen og forebygge fald. Det er Folkesundhed København, der i samarbejde med Pensions- og Omsorgskontoret i Vanløse/Brønshøj/Husum har tilrettelagt lLivsstilscafeen.

Det er ældre fra lokalområdet, der er inviteret, og det er gratis at deltage.

Denne eftermiddag handler det om at bevæge sig stærk med Qi Gong, og Carlotte Frost Anderen beskriver, hvad Hedda Matthesen fortæller om Qi Gong, og hvordan det forløber, da de 16 ældre selv skal prøve det. Hvordan de stiller sig i en cirkel om Hedda Matthesen og ”til tonerne af hendes stemme, der roligt fortæller, hvad der skal gøres, drejer ømme fødder og venede hænder. Stive nakker strækkes, og gamle arme løftes ud mod himlen”. De der ikke kan holde til at stå op i de 30 minutter, som træningen varer, sidder ned og laver øvelserne.

Charlotte Frost Andersen har interviewet Helge Bügner, som er 84 år og sidder midt i kredsen. Han har Pakinsons sygdom og fortæller, at han falder mindst en gang om dagen. Han er derfor glad for at være med på holdet og synes, at Qi Gong virker fascinerende, og at han godt kunne forestille sig at gøre det en halv time om dagen fremover.

Hedda Matthesen fortæller, at Qi betyder livskraft og Gong betyder metode og teknik. Qi Gong er en klassisk kinesisk helbredsmetode med 5.000 år gamle rødder. En metode til aktivt og bevidst at forny kroppens livskraft.

Det er en af grundpillerne inden for traditionel kinesisk medicin. Den bygger på samme medicinske og filosofiske tænkning som akupunktur, men med den forskel, at man med Qi Gong behandler sig selv.

Biyun-metoden, som er den metode, som der her undervises i, er en medicinsk Qi Gong metode, som både er forebyggende og helbredende.

I Sverige dyrker over 80.000 mennesker Qi Gong efter Biyun-metoden. 16.000 af disse er over 65 år. Flere ældre bliver selv instruktører og lærer andre ældre metoden.

Metoden består af et system af øvelser, hvor man kommer hele kroppen igennem.

Det kan udefra ligne gymnastik. Men man skal have tanken med i alt, hvad man foretager sig, siger Hedda Matthesen.

Hun afslutter med at sige, at hun på én dag kun kan stimulere de ældre. Den virkelige øvelse ligger derhjemme, hvor de skal lave øvelserne hver dag i 30 minutter ad gangen.