Kreativitet

Kreativitet er en medfødt kompetence hos os alle – en uophørlig skabelsesproces, som strømmer igennem alle hverdagens aktiviteter.
Har vi kontakt til den spontane kreativitet, opleves det som flydende energi og vitalitet.

Den kreative energis formdannelser kender vi fra leg, dans, musik, teater, tegning, maleri, sang, historiefortælling, madlavning, havearbejde osv osv.

Hos mange af os er den kreative kompetence mere eller mindre fraværende, da vi på grund af stress eller andre livsomstændigheder får sat den kreative intelligens ud af funktion. Pligt og kontrol skygger for lyst og spontanitet

Kreativiteten vågner, når voksne i fællesskab leger og er kreative sammen. Hvor man mødes i nysgerrighed, undren og troskyldighed – og er fri fra den ellers så dominerende indre dommer med al dens vurdering. Det giver ny inspiration ind i hele det daglige liv.
________

Inspiration
Kreativitet har altid været et vigtigt element i min undervisning.

Inspirationen til dette har jeg bl.a. fra Jes Bertelsens Vækstcenterpædagogik, som illustreres ved en 5 takket stjerne kaldet empatistjernen. Denne kan ses som et kort over 5 væsentlige medfødte kompetencer, som vi kan bevidstgøre og opdyrke med henblik på en fordybet kontakt til vores inderste kerne – vores essens.

De 5 medfødte kompetencer er bevidstheden om: Kroppen, åndedrættet, hjertet, bevidstheden og KREATIVITETEN.

———

Som noget nyt er jeg startet med at lave workshops om kreativitet på arbejdspladser. Første gang var i foråret 2015 på Vejdirektoratets aktivitetsdage i Vejle. Her lavede jeg 2 workshops a 1,5 times varighed, hvor vi lavede kreative øvelser af forskellig slags.
Disse øvelser er altid tilpasset den enkelte virksomhed og workshoppen kan naturligvis være af længere varighed.
At arbejde med kreativitet på en arbejdsplads giver ny inspiration og glæde ind i arbejdslivet og arbejdsfællesskabet.

Det kan også være egentlige kurser, som en gruppe bestiller.
Her arbejder vi dybere, dels med at lytte ind i den bagvedliggende almene grundkreativitets skabelsesproces, og dels med vores specifikke kreative evner og udtryk. Og vi kan eksperimentere med forskellige kreative formdannelser som fantasirejser, drømmearbejde, dans, musik, tegning, historiefortælling og andet, der spontant dukker op.

Ring 21466235 eller mail til mig, hvis du vil høre mere.