Kristeligt Dagblad 22.november 2004

To artikler af journalist Anne Korsholm:

1.  Meditation uden religion
2.  Dybt inde i mig selv

I den første artikel ”Meditation uden religion” skriver Anne Korsholm, at meditation engang var noget, hippier dyrkede, men i dag mediterer både forretningsfolk, studerende og hjemmehjælpere. Engang var meditation knyttet til bestemte religioner, men i dag er det for mange en måde at finde sig selv på. Kort sagt, meditation har ændret karakter fra religiøs praksis til psykologisk teknik. Hun citere Olav Hammer, religionshistoriker ved Syddansk Universitetscenter i Odense for at sige: ”Meditation er blevet verdslig. Den er blevet en teknik, man bruger for at slappe af og få det bedre”.

Derefter skriver hun, at ifølge meditationslærer Hedda Matthesen ved det nyåbnede Meditations- og Qi Gongcenter i København kommer mange kursister med samme indstilling. De kommer på grund af stress. De vil gerne have sindet i ro. Men Hedda Matthesens erfaring er, at meditation ikke kun minimerer stress. Det er første skridt, men senere åbner den også for en dybere dimension. Hedda Matthesen er selv inspireret af buddhisme og har været elev ved den danske idehistoriker og forfatter Jes Bertelsen, som også underviser i meditation. I hendes center kommer både kursister med en religiøs baggrund og uden nogen form for åndelig erfaring. De mediterer sammen, men får ifølge Hedda Matthesen noget forskelligt ud af det. ”Jeg forsøger at undgå at påvirke folk i nogen religiøs retning. Man kan sige, at mit sprog er verdsligt, for jeg taler hverken om Buddha-natur eller Gud, men om at være i nuet. For mig er det vigtigt at folk forbinder sig til det, de inderst inde føler sig knyttet til, uanset om det er kristendom, buddhisme eller en oplevelse af energi” siger hun.

I den anden artikel ”Dybt inde i mig selv” beskriver Anne Korsholm en undervisningssession for et begynderhold i meditation på Meditations- og Qi Gongcentret midt i København, som hun overværede en aften i efteråret.

Her underviser meditationslærer Hedda Matthesen otte meditationshold i løbet af ugen. Hendes undervisning er ikke knyttet til en bestemt religiøs tradition, der kommer både mennesker med en erklæret religion og mennesker uden religiøs erfaring. Og der er også flere præster blandt kursisterne i løbet af ugen.

Den aften, hvor Anne Korsholm er til stede, er det især kvinder i 30’erne, der arbejder med it, grafisk design eller arbejder i sundhedssektoren, som er mødt op.

Hun beskriver indgående, hvordan denne aften forløber sig. Den begynder med en stående grounding-øvelse, hvor kursisterne skal mærke jordforbindelse og lægge den værste travlhed bag sig. Derefter er det tid til åndedrætsmeditation, og aftenen slutter med en guidet hjertemeditation: ”Træk vejret dybt ind og pust ud fra hjertet på den, du holder af. Du kan forestille dig noget mere abstrakt som for eksempel jordkloden”.

Bagefter bliver hjertemeditationen drøftet.

Hedda Matthesen siger, at man gennem meditation kan sende lys til andre mennesker. Hun fortæller, at i New York har man konstateret, at der er mindre kriminalitet i gaderne de aftener, hvor der bliver mediteret i byen. Men selvom man ikke tror på det, så renser man i hvert fald sit eget hjerte med medfølelse.

Da meditationen er slut fortæller en af kursisterne, at hun har været dybt inde i sig selv – på et mere roligt sted.

Sådan foregår aftenerne. Meditation, undervisning og samtale der afløser hinanden i halvanden time.

For nogle af kursisterne handler det især om at mindske stress.

Men andre er på jagt efter ”noget mere”, som én af kursisterne udtrykker det: ”For mig handler det om at finde mig selv, og det tager tid og kræver disciplin, kan jeg mærke”.