Kurser

KURSER OG GRUPPER  VINTER/FORÅR 2018

Der kommer nye kurser på siden, efterhånden som de bliver planlagt.


HJERTETS STILHED
Stilheds-retreat på InspirationsCenter Maribo
21. juni kl. 11:00 – 24. juni kl. 15:00

Igen i år afholder jeg stilheds-retreat omkring Sankt Hans.
InspirationsCenter Maribo er rammen om vores stilheds-retreat.
Det har til huse i landlige og rolige omgivelser ca. 3 km fra Maribo på Lolland. Til det smukke byggeri hører der en stor parklignende have og egen sø.
Der er overnatning på dejlige enkelt- og dobbeltværelser.
Der er fuld forplejning. Maden er næringsrig og veltillavet af friske, primært økologiske råvarer.
Se www.inspirationsCenter.dk for yderligere oplysninger om centeret.

Retreat betyder tilbagetrækning. Og i disse 4 dage vil vi trække os tilbage fra al ydre stress og larm og rejse ind i kroppens, sindets og hjertets stilhed – til et møde med vores dybeste selv.
Kun ved at stilne kroppens og sindets evige uro kan vi være fuldt til stede i nuet. Herved kan vi erkende vores bevidstheds sande natur og realisere, hvem vi virkelig er bag ved identifikationen med krop og sind.
Når identifikationen med egoet mindskes, vil det virkelige og sande Jeg alene være tilbage som et altid levende nærvær: JEG ER, hvor hjertet åbner sig i glæde, tillid, taknemmelighed og medfølelse.
Inspirationen vi møder i stilhedens rum, kan betyde et udvidet perspektiv på hele vores tilværelse – med en fordybet grad af væren.
Udenfor undervisningstiden er vi sammen i stilhed det meste af tiden. Retreaten afsluttes med udveksling af de oplevede erfaringer.
Vi starter dagene med enkle, men dybtvirkende, Shaolin Qi Gong former.
Vi praktiserer Meditativ-Inquiry og meditationer, der fordyber stilheden og åbner til hjertets og bevidsthedens inderste dybder.
Drømmearbejde, psykodynamiske-, kropslige- og kreative metoder inddrages, hvor det føles relevant.
Udendørs vil vi åbne os for naturens kraft og stilhed ved bl.a. Zen Walk (vandremeditation).
Hvis vi har biler nok, vil vi tage på udflugt til det syngende monument Dodekalitten i Kragenæs – 12 syngende stenstøtter, hver 7-9 meter høje. Se mere på www.dodekalit.dk

Forudsætning: Nogen erfaring med selvudvikling og meditation. Optagelse på kurset sker efter mail- eller telefonkontakt med mig.
———
Pris: Kr. 4800,- (dobbeltværelse) – kr. 5400,- (enkeltværelse) som fordeler sig som følger:

Kursus: Kr. 2400,-. Depositum kr. 900,-. Restbeløb kr. 1500,- betales ved kursusstart.
Fuld forplejning og overnatning i dobbeltværelse: Kr. 2400,-
Fuld forplejning og overnatning i enkeltværelse: Kr. 3000,-
Tilmelding senest 19.5.: Pr. telefon eller e-mail samt indbetaling af depositum for kursus samt hele beløbet for forplejning og overnatning.
Tilbagebetaling af depositum for kursus: Ved afbud senest 2.6.
Tilbagebetaling af forplejning og overnatning: Ved afbud senest 19.5. (minus kr. 500,-).

______________________________________________________________

HVEM ER JEG?

Meditationsgruppe for videregående.
12 tirsdage i ulige uger kl. 18:00-20:00. Start 16. januar. Slut 19. juni
Minus uge 11 og uge 23 som erstattes af hhv uge 10 og uge 22 (lige uger)

Hver mødegang består af: Qi Gong, dans eller afspænding – 15 minutter for at grounde og fordybe den efterfølgende sidde-meditation
Teori om et relevant tema som udvider forståelsen for Self-Inquiry.
Sidde meditation i en ubrudt periode på 40-50 minutter, som består af en 3-delt meditationspraksis:
1. Påkaldelse
2. Kanaliseringsøvelser, neutral iagttagelse (Mindfulness) og Self-Inquiry-Meditation.
3. Videregivelse fra hjertet.
Opsamling og deling.

Fokus i denne sæson: Kærlig venlighed. At give fra hjertet.
Se Meditation for mere information om Hvem er Jeg?

Pris: Kr. 2400,- Depositum kr. 900,-
Kursussted og tilmelding: Se nederst på siden
Forudsætning: Fortrolig med meditation og rimelig psykisk afbalanceret.


MINDFUL MOVEMENTS
QI GONG GRUPPE FOR BEGYNDERE OG ØVEDE

12 onsdage i ulige uger kl. 18:00-20:00. Start 17. januar – Slut 20.6.
14.3. erstattes af 7.3. (lige uge)

Temaet i denne sæson: Med udgangspunkt i den kinesiske 5-element lære og elementernes relation til organerne arbejder vi med Qi Gong former relateret til disse. Og som forløbet skrider frem, arbejder vi med de følelser, bevidsthedskvaliteter, lyde, kropsvæv, sanser mm, der er knyttet til det enkelte organ.
Dette tilføjer Qi Gong praksissen et dybere og mere meningsfuldt aspekt.
For at opnå resultater må du være indstillet på at træne hjemme 15-30 min. dagligt.

Kurset kræver ingen forudsætninger. Kurset vil også egne sig til dig, som tidligere har lært Qi Gong, og som ønsker genopfriskning og yderligere fordybelse.

Se Qi Gong for mere information om dette.

Pris: Kr. 2400,- . Depositum. kr. 900,-
Kursussted og tilmelding: Se nederst på siden.

 


ESSENS OG NÆRVÆR
Psyko-spirituelt udviklingsforløb

Læs Essens og nærvær for mere information om dette.

Essens og nærvær er en fortløbende kursusrække med det formål at arbejde hen imod større indsigt i bevidsthedens sande natur – vores essens – og realisere, hvem vi virkelig er bag ved identifikationen med krop og sind. Kursusrækken har kørt i 9 år med 3 årlige weekendkurser og et 4-dages stilheds-retreat. Der er en fast grundkerne, der har været med i længere tid, og hver gang kan der komme nye med. Forudsætning: Nogen erfaring med selvudvikling og meditation.
Imelllem hver kursusgang lægges der op til, at deltagerne mødes én gang og praktiserer Inquiry og meditation efter et givent oplæg.

I foråret er temaerne for de to kurser:
1.   3.-4. marts: At begynde hvert øjeblik
2.   21.-24. juni: Hjertets stilhed – Stilheds-retreat på InspirationsCenterMaribo – se øverst på siden
Nærmer information om stilhedsretreten kommer på siden mar/apr

At begynde hvert øjeblik 3.-4. marts kl. 10:00-17:00

”I begynderens sind er der mange muligheder – i ekspertens kun få”
Zen-mester Shunryu Suzuki

At begynde hvert øjeblik vil sige, at vi lever i nuets virkelighed, hvor sindet er åbent for alle muligheder.

At begynde hvert øjeblik betyder, at vi har begynderens sind. Begynderens sind er spontant og vokser naturligt ud af øjeblikkets virkelige omstændigheder og ikke af fastlåste gentagne vaner og mønstre, der præger vores almindelige ego-centrerede bevidsthed.

Med begynderens sind undrer vi os og spørger: Hvem er jeg? Og kun med begynderens sind kan vi erkende altings oprindelige natur og dermed vores bevidstheds sande natur – et altid levende nærvær.

Vi vil lade dagene udfolde sig spontant fra øjeblik til øjeblik. I dette flow af spontanitet vil vi arbejde med Inquiry, som er en unik og spontan selv-undersøgende metode. Og med meditationer, kropslige- og kreative øvelser, drømmearbejde og hvad der undervejs dukker spontant op.

Pris: Kr. 1400,- . Depositum. kr. 600,-
Kursussted og tilmelding: Se nederst på siden.

———————————————

TILMELDING OG KURSUSSTED

Sted hvis ikke andet er opgivet: Tæt på Damhussøen i Vanløse. Præcis adresse opgives ved tilmelding.
Tilmelding: Pr. telefon eller e-mail samt indbetaling af depositum på konto 2110-7557182378. Restbeløbet betales første kursusdag. Depositum tilbagebetales kun ved skriftligt afbud senest 14 dage før kursusstart. Tilmelding er bindende for hele forløbet.