Qi Gong

Qi Gong en 3-4.000 år gammel træningsmetode for at opnå fysisk, psykisk og spirituelt velvære. Kernen i træningen er det direkte møde med vores egentlige natur eller essens (på kinesisk Shen).

Ved daglig træning vækkes og stabiliseres Shen, så vi kan få større indsigt i bevidsthedens sande natur og realisere, hvem vi virkelig er bag ved identifikationen med krop og sind.

Qi Gong er en af grundpillerne inden for traditionel kinesisk medicin. Den bygger på samme medicinske og filosofiske tænkning som akupunktur, men med den forskel, at man med Qi Gong behandler, eller balancerer, sig selv.

QI Gong er både forebyggende og helbredende. Den fremmer og aktiverer kroppens egen iboende evne til at helbrede og regenerere sig selv.

Den bygger på en helhedsopfattelse af mennesket, hvor krop, sind og ånd påvirker hinanden. Jo mere vi bevidst integrerer disse, jo friere strømmer Qi – livskraften.

Positive effekter ved daglig Qi Gong træning:

-forebygger og helbreder en lang række fysiske, psykiske og mentale ubalancer
-forebygger og reducerer stress
-styrker immunforsvaret
-vitaliserer kroppen helt ned på celleplan og giver hermed mere energi
-dæmper søvnlidelser, angst, udbrændthed og depression
-skaber indre ro og velvære
-fordyber kontakten indadtil og giver større perspektiv på tilværelsen
-styrker evnen til fuldt og helt at være til stede i nuet
-åbner for kontakten til vores sande natur – vores essens

En gang om året afholder jeg en uges Qi Gong kursus på den kanariske ø La Gomera. Det har jeg gjort i 9 år i træk.
Når årets kursus er planlagt, kommer det på under kurser.

_____

QI GONG EFTER BIYUN METODEN

Jeg er uddannet Qi Gong instruktør i Biyun Metoden. Jeg er autoriseret til at undervise i Jichu Gong (grundtræning), Dong Gong (videregående træning), Senior Qi Gong og Børne Qi Gong.

Biyunmetoden er udviklet af Grand Master Fan Xiulan, kinesisk læge og professor i Medicinsk Qi Gong.

Se Presse for artikler om Qi Gong efter Biyun metoden.

Pt. underviser jeg ikke i Biyunmetoden, men du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har et specifikt ønske om foredrag, workshop eller kursus.

_____

SHAOLIN QI GONG – MINDFUL-MOVEMENTS

I 2009 begyndte jeg at praktisere Shaolin Qi Gong, som min undervisning i Qi Gong nu er inspireret af, og som jeg kalder Mindful-Movements.

I Shaolin Qi Gong har jeg modtaget undervisning af Sifu Pragata og Sifu Wong Kiew Kit.

År 527 evt. rejste den indiske oplyste mester Bodhidharma (Da Mo) over bjergene fra Indien til Kina for at sprede buddhismen i Kina. På besøg i Shaolin klostret så han, at munkene, som skulle være rådgivere og forbilleder for folket, var fysisk svage, og ofte søvnige, under meditationen. Derfor introducerede han Qi Gong for dem – senere kendt som Shaolin Qi Gong.

Han udformede 18 Lohan Hands, hvor Lohan refererer til Buddhas oplyste disciple og Hand til teknik eller mønster.

I dag er der mange versioner af de 18 Lohan Hands. Den version, jeg underviser i, er udformet af Sifu Wong Kiew Kit, grundlæggeren af Shaolin Wahnam Institute i Malaysia.

Mindful-Movements er let at lære. Og man kan praktisere 20-30 minutter dagligt med det antal øvelser, og det antal gentagelser, af den enkelte øvelse, man ønsker. Derfor kan den let indpasses i et almindeligt travlt hverdagsliv.

Mindful-Movements er i sig selv meditation i bevægelse. Derudover er den et virkelig godt fundament for en efterfølgende siddemeditation, da den styrker grounding, koncentration og nærvær, hvilket er forudsætning for en mere dybtgående meditation.

Mindful-Movements består af 4 elementer:

1. Bevægelser – form. Det er enkle og meditative kropsbevægelser med bevidst opmærksomhed på bevægelserne og livsenergien Qi. Kun ved bevidst at mærke kroppen og livsenergien er det muligt, at være helt til stede i nuet.

2. Åndedræt – energi. Bevidst opmærksomhed på åndedrættet, samtidig med bevægelserne, bringer krop og sind sammen og gør sindet roligt, samlet og årvågent. Samtidig er opmærksomheden på, at der ved indåndingen tilføres healende kosmisk energi til hele krop-sind-ånd-systemet, og at udåndingen bortskaffer al negativ energi – alt det vi ikke har brug for.

3. Opmærksomhed – Bevidsthed. Det er træningens vigtigste element. Dels er det bevidstheden der flytter qi. Og dels er det bevidstheden, der giver os indsigt i den oprindelige del af os selv.

4. Wu Wei – ikke gøren. Det er spontane bevægelser imellem de enkelte former, hvor den qi som er blevet aktiveret, får kroppen til at bevæge sig af sig selv, så der dannes nye baner for livsenergien Qi’s strømmen i krop og sind.

Se Presse for Politiken Plus arrangementer om Shaolin Qi Gong

———————
DE FEM ELEMENTER OG DERES TILHØRENDE ORGANER

Når den elementære viden om, og træning i, Qi Gong er på plads, indarbejder vi den kinesiske 5-element lære i praksissen.

Her arbejder vi med de 5 elementers relation til organerne. Og som forløbet skrider frem arbejder vi med de farver, årstider, følelser, bevidsthedkvaliteter, lyde, kropsvæv, sanser, mm., der er knyttet til det enkelte organ. Dette tilføjer Qi Gong praksissen et dybere og mere meningsfuldt aspekt.
_____

QI KULTIVERING AF DE TRE SKATTE

I 2014 udviklede jeg et Qi Gong koncept: Qi kultivering af De tre skatte.

Udover at Gong betyder metode, kan det også betyde kultivering.
Ifølge traditionel kinesisk medicin er der forskellige aspekter af Qi.
Disse reflekterer forskellige udtryk af mennesket: Krop-Qi, Sind Qi og Ånd Qi og kaldes for De tre skatte.

Qi produceres spontant og naturligt og strømmer konstant inden i os og uden for os. Af forskellige årsager kan den indre qi være drænet, forgiftet, stagneret, overaktiv mm med fysiske, psykiske og bevidstheds-mæssige ubalancer til følge.

Når qi ved Qi Gong kultiveres, så heales og balanceres De tre skattes qi, og de forenes til en enhed.

Jo mere bevidst denne forening integreres, jo friere strømmer qi. Herved udvikler vi en stærk, sund krop, et roligt og opmærksomt sind og dyb spirituel indsigt med kontakt til hjertets levende nærvær – Shen.

Teorien er inspireret af Jahnke, Roger: The Healing Promise of Qi. Mc Graw Hill 2002.
Formerne er en blanding fra Jahnke, Shaolin Qi Gong og Biyunmetoden.

I undervisningen praktiserer og kultiverer vi 9 Qi Gong former – tre relateret til hver af De tre skatte. Vi fordyber os i de enkelte former, så vi får en dyb erfaring i De 3 skattes forskelligartede qi og deres indbyrdes sammenhæng.

———–

På alle Mindful Movement kurserne fordyber vi Qi Gongen med: Stille meditation, Det indre smil, Det mikrokosmiske kredsløb, 5 af de 6 healende lyde mm.
Se nedenfor for beskrivelse af Det indre smil, Det mikrokosmiske kredsløb og De 6 healende lyde.
_____

QI GONG I NATUREN

Qi’s tilstedeværelse i os er en fuldstændig refleksion af Qi’s tilstedeværelse i naturen omkring os. At træne Qi Gong i naturen har derfor en meget kraftfuld virkning, idet vi tager Qi direkte ind i vores system fra alle naturens elementer.

Vi mødes et sted i naturen – foreløbig har det været ved Damhussøen og Damhusengen.

Hver mødegang, som varer 1,5- 2 timer, praktiserer vi, udover generelle Qi Gong-former, specifikke Qi Gong-former, som relaterer til den kinesiske fem-element lære, og som har direkte indflydelse på fem indre organer. Til disse organer er tilknyttet sanser, emotioner, lyde mm., som indarbejdes i træningen ad hoc, hvilket virkelig fordyber praksissen.
Alle Qi Gong formerne består af enkle, langsomme og bløde bevægelser, som udføres med meditativ opmærksomhed på åndedrættet og livsenergien Qi.

Imellem de guidede Qi Gong-former er der perioder, hvor vi lader vores naturlige kreativitet udfolde sig – så træningen bæres af spontanitet, åbenhed og glæde. Her vil der også være perioder med Zen Walk (gå-meditation), sidde-meditation og Wu Wei (ikke gøren).

Vi træner i al slags vejr, for uanset vejr og vind er det en healende oplevelse. Dog aflyses det ved ekstremt dårligt vejr!

———-
QI WALK

Qi-Walk er en nyskabende træningsform, som forener Qi Gong og Powerwalk. Den er udviklet for at kombinere Powerwalks maskuline aspekt Yang med Qi Gongs feminine aspekt Yin.

Qi Gong består af enkle, langsomme og bløde bevægelser, som udføres med meditativ opmærksomhed på bevægelserne, åndedrættet og livsenergien Qi. Det er således i sin udførelse feminin = Yin.

Powerwalk er derimod kraftfuld, dynamisk og konditionsfremmende. Den er således i sin udførelse maskulin = Yang

Qi-Walk forener disse to tilsyneladende modsætninger. Når Yin og Yang er forenet til en enhed forsvinder alle modsætninger, hvilket er vores medfødte essens natur.

Ved denne træningsform hvor det bedste fra de to praksisser bringes sammen, udvikler vi en stærk sund krop, velvære og vitalitet, et stress-frit og opmærksomt sind samt dyb kontakt til hjertets Shen (glæde og bevidsthed).

Træningen består af: Powerwalk, Qi Gong former der udføres i ro og i bevægelse, spontan Wu-Wei mm. Flere af Qi Gong formerne relaterer til den kinesiske 5-element lære og har direkte indflydelse på de indre organer, sanser, kropsvæv, emotioner mm. Vi oplever os èt med naturen og elementerne omkring os. Vi lader vores naturlige kreativitet udfolde sig ved at inddrage det i træningen, der naturligt dukker op – så træningen bæres af spontanitet, åbenhed og glæde.

Ved denne træningsform hvor det bedste fra de to praksisser – Powerwalk og Qi Gong – bringes sammen, udvikler vi en stærk sund krop, velvære og vitalitet, et stress-frit og opmærksomt sind samt dyb kontakt til hjertets Shen (glæde og bevidsthed).

_______

YOGONG

Siden 2018 har jeg dyrket en del Yoga, hvor fokus mest har været på kroppen. Her har jeg savnet, at bevidstheden og spiritualiteten var mere med.
Derfor har jeg fået lyst til at kombinere det bedste fra Qi Gong og fra Yoga i det, jeg kalder YOGONG.

Qi, i den traditionelle kinesiske medicin (TKM), er det samme som Prana i den indiske yogafilosofi og kan oversættes som livsenergi.
Formålet i Qi Gong og Yoga, og nu altså i Yogong er, at få denne livsenergi til at strømme frit i krop og sind, så vi udvikler en stærk sund krop, velvære og vitalitet, et roligt og opmærksomt sind og spirituel indsigt. Dvs. enhed mellem det fysiske, psykiske og åndelige.

Qi gong og Yoga er begge meditative bevægelsessystemer. I Yoga kommer man helt ud i strækket og hviler der i kortere eller længere tid. I Qi Gong er bevægelserne mere kontinuerlige og flydende.
Yogong er en blanding af de to. Den er let tilgængelig, og alle kan være med.

Indimellem visse af Yogong øvelserne er der Wuwei (Ikke gøren). Det fordyber Yogong og fremmer dens selvhelbredende effekt.

—————–

QI GONG RELATEREDE PRAKSISSER:

DE 6 HEALENDE LYDE Hver af de 6 healende lyde har en frekvens, der påvirker de indre organer til at holde sig i god form. Derfor kan disse lyde forhindre sygdom eller forbedre sygdomstilstande. Sunde organer vibrerer ved en bestemt frekvens. Samtidig med lydene udføres specifikke kropsbevægelser. Dette aktiverer de enkelte organers meridianer (energikanaler). De indre organer relaterer bl.a. til vores kropsvæv og vores sanser og ikke mindst til vores følelser. Er et organ i ubalance er dets tilhørende følelse i ubalance i enten for meget eller for lidt. Og er vores følelser i ubalance, påvirkes dets organ i uheldig retning.

DET INDRE SMIL Det indre smil er et sandt smil, der sendes til alle dele af kroppen inklusiv de 5 primær-organer og til de følelser, som relaterer til hvert enkelt organ. Dette skaber et højt energiniveau, som healer kroppen, sindet og Shen (ånden).

DET MIKROKOSMISKE KREDSLØB For at bruge din energi effektiv og på en sikker måde til yderligere healing og vækst, er det nødvendigt, at energien bringes i cirkulation gennem bestemte energikanaler i kroppen. Derfor er Det Mikrokosmiske kredsløb meget vigtig at have med i din daglige Qi Gong- og meditationspraksis, så du bliver i stand til at cirkulere og rumme større mængder energi.

TAO YIN YOGA (Qi Gong) Liggende og siddende Qi Gong øvelser, som er gode for lænde-, ryg- og bensmerter. Øvelserne er gode at gøre før sengetid. Herved opnår vi en god og rolig søvn, hvor der under søvnen finder healing sted. Og vi vågner friske, vitaliserede og udhvilede næste morgen. Tao Yin kan naturligvis også trænes på andre tidspunkter. Hvis du gerne vil have en daglig, enkel Qi Gong praksis, så er denne form en mulighed.

———–

Obs. at Qi Gong og Yogong ikke erstatter konventionel  behandling men kan være et værdifuldt supplement til denne.

Se Kurser for aktuelle kurser og grupper i alle de ovenfor beskrevne Qi Gong praksisser.